Mativation - logo
 

Mativation Oy

Mativation Oy on Salossa toimiva insinööritoimisto, joka on perustettu vuonna 2009. Teemme elektroniikkasuunnittelua, ohjelmistosuunnittelua ja muuta tutkimus- ja kehitystyötä.

Osaamiset

Tutkimus ja tuotekehitys

Mativationin tuotekehitysasiantuntijoilla on vahva tuotesuunnittelukokemus elektroniikka-alalta, radiotekniikasta ja ohjelmistosuunnittelusta. Laajan verkostomme avulla voimme palvella myös suuremmissa hankkeissa, jotka käsittävät esimerkiksi muotoilun, mekaniikkasuunnittelun ja tuotantotekniikan suunnittelun.

Ohjelmistosuunnittelu

Sulautettujen eli laiteläheisten ohjelmistojen suunnittelu, toteutus ja testaus ovat jokapäiväistä työtämme. Tarjoamme ohjelmistosuunnittelupalveluita myös palvelinpuolelle ja Windows-ympäristöön. Meillä on tunnetusti hyvä osaaminen ohjelmistosuunnittelussa.

Elektroniikkasuunnittelu

Elektroniikkasuunnittelu tarkoittaa yleensä järjestelmäsuunnittelua, kytkentäkaaviosuunnittelua, piirilevysuunnittelua ja ohjelmistosuunnittelua. Todellisuudessa työ sisältää paljon muutakin, kuten komponenttivalintojen tekemistä komponentteja tutkimalla ja testaamalla, valmistustekniikan suunnittelua, mekaniikan suunnittelua ja tuotteen valmistuskustannusten optimointia. Meillä on vankka kokemus kaikista näistä osa-alueista.

Asiantunteva projektin suunnittelu

Projektin suunnittelu on tärkeää projektin onnistumisen kannalta.
Suunnittelussa käydään asiakkaan kanssa läpi seuraavia asioita:

Projektinhallinnan palveluissa sovelletaan projektin hallinnan kansainvälistä standardia, jonka on julkaissut Project Management Institute (PMI). Projektin johtamisessa sovelletaan Dr. Harold Kerznerin teorioita.

Osaamisen tuotteistaminen

Osaamisen tuotteistamisessa selvitetään asiakasyrityksen tietotaito sekä tehdään tietotaidon kartoitus yrityksen sisällä ja asiakaskontakteissa. Tämän selvityksen avulla muodostetaan asiakasyritykselle osaamis- tai palvelupaketteja sekä täsmennetään osaamisen tuottamisen vaiheet ja sisältö. Tuotteistamisen ansiosta yrityksen asiakkaat saavat selkeän kuvan tarjottavista osaamispalveluista ja yrityksen tuottavuus, laatutaso, tehokkuus ja kannattavuus paranevat.